Τεχνικός σύμβουλος δομικού ελέγχου

Technical consulting for damages evaluation, structural assessment and durability, in cooperation with accredited laboratories and structural engineering firms.