Κοπή και Καθαίρεση Γ’ Ορόφου Κτιρίου

Περιγραφή έργου

Πελάτης: Ιδιώτης
Τοποθεσία: Βριλήσσια, Αττική
Έτος: 2018

Το νέο τριώροφο κτίριο με υπόγειο κατοικιών στα Βριλήσσια Αττικής αναγέρθηκε το 2018. Τα κυβικά δοκίμια σκυροδέματος του φέροντα οργανισμού του Γ’ ορόφου κατέδειξαν σημαντικά χαμηλότερη αντοχή από την προδιαγεγραμμένη. Λήψη πυρήνων από τα δομικά στοιχεία επιβεβαίωσε τα ανωτέρω. Ο επιβλέπων μηχανικός του έργου, απαίτησε την πλήρη καθαίρεση του σκελετού του Γ’ ορόφου με αδιατάρακτες μεθόδους, ώστε να μην υπάρξουν δονήσεις στο υπόλοιπο κτίριο, και την ανακατασκευή του. Η εταιρεία προμήθειας του σκυροδέματος ανέλαβε πλήρως το κόστος των επιδιορθωτικών εργασιών απέναντι στον ιδιώτη πελάτη.

Περιγραφή εργασιών

Μετά την έκδοση της απαιτούμενης άδειας, οι εργασίες αδιατάρακτων κοπών για την πλήρη καθαίρεση του Γ’ ορόφου του κτιρίου έλαβαν χώρα. Η ΕΝΚΑ συνέταξε μεθοδολογία και μελέτη ανάρτησης για την εκτέλεση του έργου. Οι κύριες φάσεις του έργου είναι: υποστυλώσεις, κοπή και απομάκρυνση κεκλιμένων πλακών στέγης, δοκών, κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων, υποστυλωμάτων, τοιχείων, πυρήνα ανελκυστήρα, στοιχείων κλιμακοστασίου, καθαίρεση με μικρά κρουστικά του πόδα των υποστυλωμάτων ώστε να διατηρηθούν οι αναμονές των οπλισμών. Το έργο ολοκληρώθηκε εντός 30 ημερών.