Η Φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας είναι να μπορούμε να νοιώθουμε περήφανοι για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας και να είμαστε πρωτοπόροι στον τομέα μας. Προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε σχέση με το προδιαγεγραμμένο επίπεδο επιτελεστικότητας, εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος.

Προσπαθούμε να έχουμε στελέχη και εργαζόμενους που χαίρονται να δημιουργούν μαζί μας, πελάτες που είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες μας και συνεργάτες (μελετητές, ερευνητές, εργοταξιάρχες, προμηθευτές, υπεργολάβους και πολλούς άλλους) που επιδιώκουν τη στενότερη και συχνότερη συνεργασία με την ΕΝΚΑ.

Η Αποστολή μας

Η επιμήκυνση του χρόνου λειτουργίας των υπαρχόντων κατασκευών και η αναβάθμιση του επιπέδου επιτελεστικότητάς τους.

Το Όραμά μας

Να είμαστε πρωτοπόροι και το πρότυπο αναφοράς για ειδικά έργα πολιτικού μηχανικού.

Για να υπηρετήσουμε την Αποστολή μας και να υλοποιήσουμε το Όραμά μας επενδύουμε στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μεθόδων και συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα. Επιδιώκουμε συνεχώς την απόκτηση νέων τεχνολογιών και την εκπαίδευση των στελεχών και του εργοταξιακού προσωπικού μας σε νέα υλικά και εξελιγμένες μεθόδους κατασκευής.

Η ποιότητα διακατέχει τους ανθρώπους της ΕΝΚΑ, όχι μόνο στον εργασιακό βίο αλλά και στις κοινωνικές σχέσεις και συναναστροφές.