Μιχάλης Ι. Καραντζίκης, Μέτοχος & Πρόεδρος

Μιχάλης Ι. Καραντζίκης

MSc Πολιτικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. ειδικός σε τεχνολογίες δομητικής ενίσχυσης, σεισμικής προστασίας και σύνθετων υλικών. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και προώθηση τέτοιων τεχνολογιών στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή καθώς και στην εφαρμογή αυτών στα έργα. Έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Έχει διευθύνει και συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και μεθόδων σχετικών με την επισκευή και ενίσχυση νεότερων κατασκευών από σκυρόδεμα αλλά και διατηρητέων λιθόκτιστων κτιρίων. Σαν εφευρέτης κατέχει ένα Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με τίτλο “System for reinforcing structures using site-customized materials”.

Το διάστημα 1997-2001 συμμετείχε στην εκπόνηση δομοστατικών μελετών πολλών έργων με έμφαση στη γεφυροποιία και σε ενισχύσεις κατασκευών.

Το 2002 υπήρξε ένας εκ των ιδρυτών της exelKAT AE και διεύθυνε την εταιρεία μέχρι το 2005. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η exelKAT αναδείχθηκε σε πρωτοπόρο στην εφαρμογή της τεχνολογίας των σύνθετων υλικών (ΙΟΠ-FRP) και κατέστη μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες επισκευών και ενισχύσεων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το 2006 υπήρξε ένας εκ των ιδρυτών της Fyfe Europe AE, μέλος της Αμερικάνικης εταιρείας Fyfe Group, με αντικείμενο την ανάπτυξη και διάθεση συστημάτων FRP για την ενίσχυση κατασκευών. Διετέλεσε ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας από το 2006 μέχρι το 2015. Στο διάστημα αυτό ανέπτυξε την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας σε 14 χώρες ανά την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Αναγνωρίζεται ως ένας εκ των ειδικών στην τεχνολογία των FRPs και των Advanced Composites στην Ευρώπη.

Το 2013 υπήρξε εκ των ιδρυτών της ΕΝΚΑ ΑΕ και είναι Πρόεδρος της εταιρείας από τον Οκτώβριο του 2015.

Βαγγέλης Γ. Κώνστας, Μέτοχος & Διευθύνων Σύμβουλος

Βαγγέλης Γ. ΚώνσταςΠολιτικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. ειδικός σε έργα επισκευών και ενισχύσεων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκτέλεση έργων επισκευής, ενίσχυσης και δομητικής αποκατάστασης. Έχει εκτελέσει εκατοντάδες έργα σε Ελλάδα και Κύπρο από το 2000.

Το διάστημα 1999-2001 συμμετείχε στην ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΥΠΕΧΩΔΕ για την ανεύρεση των αιτιών κατάρρευσης των κτιρίων, όπου υπήρχαν θύματα, κατά το σεισμό της Αθήνας το 1999.

Το 2002 υπήρξε εκ των ιδρυτών της exelKAT AE. Εκτέλεσε σαν μηχανικός υπεύθυνος έργων πολλά έργα μέχρι το 2006, οπότε και ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας στην οποία παρέμεινε μέχρι το 2011. Στο διάστημα αυτό διεύθυνε και εκτέλεσε πολλά έργα επισκευών, ενισχύσεων και αποκαταστάσεων με επιτυχία εντός κόστους και χρονοδιαγράμματος σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το 2013 υπήρξε εκ τον ιδρυτών της ΕΝΚΑ ΑΕ και έκτοτε κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας

Από την ίδρυση της ΕΝΚΑ διεύθυνε την εταιρεία με επιτυχία και κατάφερε, παρά τις οικονομικές δυσκολίες και την ύφεση στην Ελλάδα, να θεμελιώσει την απαρχή μίας κατασκευαστικής εταιρείας δίνοντας εργασία σε έμπειρο τεχνικό προσωπικό και στελέχη, τα οποία αποτελούν πλέον το βασικό και πολύτιμο κορμό του έμψυχου δυναμικού της ΕΝΚΑ.