Επισκευή Ρωγμών σε Οδόστρωμα Σκυροδέματος

Περιγραφή έργου

Πελάτης: ΑΚΤΩΡ / ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
Τοποθεσία: Αχαΐα
Έτος: 2017

Η πλάκα οδοστρωσίας από άοπλο σκυρόδεμα στην περιοχή των διοδίων «Ελαιώνα» παρουσίασε ρωγμές περίπου ένα χρόνο μετά την κατασκευή της.

Περιγραφή εργασιών

Η ΕΝΚΑ κλήθηκε να προτείνει μεθοδολογία πλήρωσης των ρωγμών. Προτάθηκε η χρήση συστήματος εποξειδικών ρητινών της Chemco Systems κατάλληλο για εφαρμογή σε ρωγμές παρουσία νερού και σε χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς η εφαρμογή έγινε χειμώνα και στις περισσότερες ρωγμές υπήρχε έντονη υγρασία ή νερό από το υπόστρωμα ή το νερό της βροχής. Η εποξειδική ρητίνη της Chemco που εφαρμόστηκε είναι εγκεκριμένη από τους Γερμανικούς Αυτοκινητοδρόμους για δυναμικά φορτία (πχ γέφυρες, οδοστρώματα). Η εισπίεση έγινε με την Chemco Pump B ελεγχόμενης παροχής και πίεσης για να αποφευχθούν τυχόν ανασηκώματα της πλάκας και να ελέγχεται η παροχή. Μετά την εφαρμογή έγινε λήψη πυρήνων για να διαπιστωθεί η επαρκής πλήρωση των ρωγμών.