Επισκευή & Ενίσχυση Καμπαναριού στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, Γλυφάδα

Περιγραφή έργου

Πελάτης: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Τοποθεσία: Σοφίας Βέμπο & Ιάσωνος, Γλυφάδα
Έτος: 2015

Επισκευή έντονων διαβρώσεων και αποσαθρώσεων των υποστυλωμάτων και δοκών της απόληξης του καμπαναριού. Τα υποστυλώματα και οι δοκοί έχρηζαν και ενίσχυσης σε τέμνουσα, καθώς οι συνδετήρες ήταν σχεδόν πλήρως διαβρωμένοι.

Περιγραφή εργασιών

Μετά των τοποθέτηση των ικριωμάτων περιμετρικά του καμπαναριού σε όλο το ύψος, έγινε ενδελεχής έλεγχος της κατάστασης των φερόντων στοιχείων. Εντοπίστηκαν έντονες βλάβες όχι μόνο στα στοιχεία της απόληξης του καμπαναριού αλλά και σε χαμηλότερες στάθμες. Συντάχθηκε και υποβλήθηκε τεχνική έκθεση αξιολόγησης βλαβών και προτεινόμενες επεμβάσεις με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

Μετά την έγκριση της τεχνικο-οικονομικής πρότασης πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες που περιελάμβαναν:

  • Καθαιρέσεις όλων των σαθρών σκυροδεμάτων
  • Καθαρισμός και προστασία οπλισμών με αναστολείς διάβρωσης
  • Αποκατάσταση της γεωμετρίας των διατομών των δομικών στοιχείων με επισκευαστικά κονιάματα
  • Ενίσχυση των υποστυλωμάτων και των δοκών της απόληξης του καμπαναριού με σύνθετα υλικά από ίνες άνθρακα (CFRP).