Αποκατάσταση Μαρμάρινων Όψεων Ξενοδοχείου Grand Hyatt Athens

Περιγραφή έργου

Πελάτης: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Τοποθεσία: Λεωφ. Συγγρού, Αθήνα
Έτος: 2018

Το 5* ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens 310 δωματίων είναι το 3ο “Grand” στην Ευρώπη και άνοιξε τις πύλες του τον Αύγουστο του 2018. Στο ίδιο κτίριο λειτουργούσε για 30 και πλέον χρόνια το Athens Ledra Marriot. Το κτίριο κατασκευάσθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και αποτελείται από 3 υπόγεια και 9 ορόφους συνολικής επιφάνειας 30.000m2.

Περιγραφή εργασιών

Στα πλαίσια της γενικής ανακατασκευής του κτιρίου εκτελέστηκαν εργασίες επισκευών, καθαρισμού και αδιαβροχοποίησης των μαρμάρινων όψεων του κτιρίου συνολικής επιφάνειας >3,000m2.

Η ορθομαρμάρωση από μάρμαρο Διονύσου παρουσίαζε προβλήματα στεγανοποίησης στους αρμούς. Επίσης λόγω των καυσαερίων και των όξινων στοιχείων της βροχής εντός αστικού περιβάλλοντος απαιτήθηκε γενικός καθαρισμός όλων των επιφανειών τους και συγκεκριμένων έντονων λεκέδων κατά περίπτωση.

Ο καθαρισμός έγινε με μηχανικά μέσα (τριβεία) με διαδοχικές κατηγορίες σμυρίδας μέχρι την επίτευξη της τελικής καθαρής και λείας επιφάνειας του μαρμάρου.

Για την προστασία και αδιαβροχοποίηση των μαρμάρων εφαρμόστηκε το σύστημα Sikagar®-790 All-in-One Protect, το οποίο προσδίδει μακροχρόνια προστασία χωρίς να αλλοιώνει τη φυσική υφή και τις αποχρώσεις του μαρμάρου στο χρόνο.

Η ΕΝΚΑ εκτέλεσε το έργο με πλήρη επιτυχία εντός χρονοδιαγράμματος σε άψογη συνεργασία με τους μηχανικούς και στελέχη της ΑΚΤΩΡ και της μελετητής/επίβλεψης ΔΙΑΡΧΩΝ.