Ενίσχυση 2ου Λυκείου Αθηνών

Περιγραφή έργου

Πελάτης: ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ
Τοποθεσία: Αχαρνών και Χεύδεν, Αθήνα
Έτος: 2014

Το θρυλικό 2ο Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών στη γωνία Αχαρνών & Χεύδεν από το οποίο αποφοίτησαν εξαίρετες προσωπικότητες των γραμμάτων, της επιστήμης και των τεχνών υπήρξε υπό κατάληψη από ομάδες αναρχικών για πολλά χρόνια (γνωστό ως «Βίλλα Αμαλία»). Ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε την επανάχρηση του κτιρίου ως 2 Λύκειο Αθηνών. Εκτεταμένες εργασίες πλήρους ανακατασκευής του οικοδομήματος έλαβαν χώρα. Οι διατηρητέες όψεις ανακατασκευάσθηκαν ως ήταν αρχικά.

Περιγραφή εργασιών

Η στατική μελέτη του έργου προέβλεπε τη διατήρηση των όψεων, την καθαίρεση όλου του υπόλοιπου κτιρίου και την κατασκευή νέου σκελετού οπλισμένου σκυροδέματος εσωτερικά σε σύνδεση με τη λιθοδομή των όψεων.

Ο φέρων οργανισμός του οικοδομήματος αποτελείτο από φέροντες τοίχους λιθοδομής και πλάκες ξύλινες ή οπλισμένου σκυροδέματος. Πριν από την καθαίρεση του εσωτερικού σκελετού του κτιρίου έλαβαν χώρα εκτεταμένες εργασίες ομογενοποίησης των εξωτερικών λιθοδομών που θα διατηρούνταν ως είχαν. Προηγήθηκαν εργασίες αρμολογήματος (4,000m2) και αντικατάστασης λιθοσωμάτων. Η ομογενοποίηση επετεύχθη με τσιμεντενέσεις ενέματος (100,000 Lt) κατάλληλης σύνθεσης συμβατής με το υπάρχον συνδετικό κονίαμα της λιθοδομής. Το συγκρότημα τσιμεντενέσεων αποτελείται, όπως προβλέπεται για εργασίες σε διατηρητέα κτίρια, από κάδο στροβιλώδους ανάμιξης, κάδο ανάδευσης και αντλία ελεγχόμενης πίεσης. Το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου περιελάμβανε συνεχής μετρήσεις ρευστότητας και εξίδρωσης του μίγματος καθώς και Παρασκευή πρισματικών δοκιμίων για έλεγχο της φέρουσας ικανότητας το ενέματος σε κάμψη και θλίψη. Μετά την ολοκλήρωση των τσιμεντενέσεων, κατασκευάστηκε μεταλλικός σκελετός αντιστήριξης της περιμετρικής λιθοδομής, καθαιρέθηκε ο εσωτερικός σκελετός και ξεκίνησε η κατασκευή του νέου φέροντος οργανισμού οπλισμένου σκυροδέματος. Τοποθετήθηκαν 6,000 βλήτρα Φ14 – 80εκ για την επαρκή σύνδεση της περιμετρικής λιθοδομής με το νέο φέροντα οργανισμό.