Ενίσχυση Ξενοδοχείου Grand Hyatt Athens

Περιγραφή έργου

Πελάτης: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Τοποθεσία: Λεωφ. Συγγρού, Αθήνα
Έτος: 2018

Το 5* ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens 310 δωματίων είναι το 3ο “Grand” στην Ευρώπη και άνοιξε τις πύλες του τον Αύγουστο του 2018. Στο ίδιο κτίριο λειτουργούσε για 30 και πλέον χρόνια το Athens Ledra Marriott. Το κτίριο κατασκευάσθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και αποτελείται από 3 υπόγεια και 9 ορόφους συνολικής επιφάνειας 30.000m2.

Περιγραφή εργασιών

Στα πλαίσια της γενικής ανακατασκευής του κτιρίου εκτελέστηκαν εργασίες ενίσχυσης δομικών στοιχείων του φέροντα οργανισμού σε όλους σχεδόν τους ορόφους.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν περιλαμβάνουν αδιατάρακτες κοπές, μανδύες gunite, ενισχύσεις με μεταλλικά ελάσματα, ενισχύσεις με FRP, πακτώσεις μεταλλικών κατασκευών, συνδέσεις βλητρώσεις νέων έγχυτων στοιχείων με τα υφιστάμενα, και γενικώς επισκευές και αποκαταστάσεις δομικών στοιχείων.

Η ιδιαιτερότητα του έργου αφορά στο σύντομο χρονοδιάγραμμα (< 3 μήνες) και σε παράλληλη εργασία σε πολλαπλά μέτωπα, σε περιορισμένο χώρο (ειδικά στα υπόγεια), με δυσκολίες πρόσβασης και μεταφοράς υλικών (οπλισμών, gunite, κλπ), με παράλληλη εργασία και άλλων συνεργείων.

Η ΕΝΚΑ εκτέλεσε το έργο με πλήρη επιτυχία εντός χρονοδιαγράμματος σε άψογη συνεργασία με τους μηχανικούς και στελέχη της ΑΚΤΩΡ και της μελετητής/επίβλεψης ΔΙΑΡΧΩΝ.