Ενίσχυση Ξενοδοχείου Amaronda Resort & Spa

Περιγραφή έργου

Πελάτης: ΑΜΑ Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις ΑΕ
Τοποθεσία: Ερέτρια, Εύβοια
Έτος: 2018

Το 4* ξενοδοχείο Amaronda Resort & Spa 155 δωματίων/bungalows άνοιξε τις πύλες του τον Μάιο του 2018 στην περιοχή Μαλακώντα Ερέτριας στην Εύβοια. Το ξενοδοχείο λειτουργούσε για 40 και πλέον χρόνια ως Malaconda Beach Hotel. Τα κτίρια κατασκευάστηκαν την δεκαετία του 1970 και αποτελούνται από ένα τριώροφο με υπόγειο κεντρικό κτίριο και αυτόνομα ισόγεια bungalows συνολικής επιφάνειας 12.000m2.

Περιγραφή εργασιών

Στα πλαίσια της γενικής ανακατασκευής του ξενοδοχείου εκτελέστηκαν εργασίες ενίσχυσης, επισκευών και αποκατάστασης των δομικών στοιχείων του φέροντα οργανισμού.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν περιλαμβάνουν εκσκαφές θεμελίων, μανδύες gunite, νέα έγχυτα τοιχώματα, πυρήνες ανελκυστήρων, ενισχύσεις με μεταλλικά ελάσματα, ενισχύσεις με FRP, συνδέσεις και αποκατάσταση μονολιθικότητας αρμών κτιρίων, και γενικώς επισκευές και αποκαταστάσεις δομικών στοιχείων.

Η ιδιαιτερότητα του έργου αφορά στο εξαιρετικά σύντομο χρονοδιάγραμμα (<2 μήνες) και στην πληθώρα των τεχνικών και μεθόδων που εφαρμόστηκαν.

Η ΕΝΚΑ εκτέλεσε το έργο με πλήρη επιτυχία εντός χρονοδιαγράμματος σε άψογη συνεργασία με τους εκπροσώπους του πελάτη και τον μελετητή/επιβλέποντα.