Ενίσχυση Βίλας στο Μεγάλο Καβούρι

Περιγραφή έργου

Πελάτης: Ιδιώτης
Τοποθεσία: Μεγάλο Καβούρι, Βουλιαγμένη
Έτος: 2017

Η βίλα βρίσκεται σε μία από τις ακριβότερες περιοχές της Αττικής, στο Μεγάλο Καβούρι, και αποτελείται από υπόγειο και δύο ορόφους. Στα πλαίσια ριζικής ανακαίνισης αποφασίσθηκε να υλοποιηθεί και η σεισμική αναβάθμιση του φέροντα οργανισμού του κτιρίου.

Περιγραφή εργασιών

Με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αρχιτεκτονικών απαιτήσεων για κατά το δυνατό μικρές διαστάσεις δομικών στοιχείων, υποστυλωμάτων, δοκών, κλπ, και τη διατήρηση των ελεύθερων υψών εντός των χώρων, η τεχνολογία-μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε για την ενίσχυση του φέροντα οργανισμού είναι τα συστήματα Ινοπλισμένων Πολυμερών (ΙΟΠ) ή Fiber Reinforced Polymers (FRP). Υλοποιήθηκαν εφαρμογές και ενισχύσεις στα υποστυλώματα, τις δοκούς και τα τοιχεία του κτίριου. Εφαρμόσθηκαν ανθρακοελάσματα, ανθρακουφάσματα, διατάξεις αγκύρωσης με αγκύρια ινών ή μεταλλικά στοιχεία, κλπ. Οι διαστάσεις των δομικών στοιχείων έμειναν πρακτικά αναλλοίωτες (αύξηση της τάξης των 5mm). Το έργο εκτελέστηκε από το εξειδικευμένο συνεργείο εφαρμογής της ΕΝΚΑ το οποίο είναι πιστοποιημένο από τη Sika για εφαρμογή των αντίστοιχων συστημάτων της. Λόγω της μικρής όχλησης και της «καθαρής» εφαρμογής της τεχνολογίας των FRP, παράλληλα με την ΕΝΚΑ εργάζονταν και άλλα συνεργεία στο έργο με αποτέλεσμα τη σημαντική σύντμηση του χρόνου εκτέλεσης του γενικότερου έργου της ριζικής ανακαίνισης της βίλας.