Ενίσχυση Βάθρου Γέφυρας

Περιγραφή έργου

Πελάτης: ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
Τοποθεσία: Αθήνα
Έτος: 2014

Ως συνήθως οι αρμοί γεφυρών, λόγω κακής τοποθέτησης ή φθοράς στο χρόνο, παρουσιάζουν προβλήματα στεγανότητας. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η άμεση επισκευή ή αντικατάστασή τους. Διαφορετικά θα εμφανισθούν εκτεταμένες βλάβες στις κεφαλοδοκούς και στα βάθρα, λόγω των νερού, ενδεχομένως με παρουσία αντιπαγωτικών αλάτων, που διαρρέει μέσω των αρμών.

Περιγραφή εργασιών

Στα κυκλικά υποστυλώματα ενός από τα βάθρα του ανισόπεδου κόμβου του αεροδρομίου της Αττικής Οδού παρατηρήθηκε εκτεταμένη αποσάθρωση του σκυροδέματος επικάλυψης οπλισμών και οξείδωση των υφιστάμενων συνδετήρων. Τα υποστυλώματα του βάθρου είναι κυκλικά με διάμετρο 1,20 μέτρα και ύψος 6,00 μέτρα. Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:

  • Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και τοπική αποκατάσταση της αρχικής διατομής του σκυροδέματος.
  • Περίσφιξη της κυκλικής διατομής των υποστυλωμάτων σε όλο το ύψος με κατάλληλο αριθμό και τύπο στρώσεων σύνθετων υλικών.