Ανακαίνιση Όψεων Πρεσβείας Καναδά

Περιγραφή έργου

Πελάτης: ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΑΝΑΔΑ
Τοποθεσία: Αθήνα
Έτος: 2013

Το κεντρικό κτίριο της Πρεσβείας του Καναδά στην Αθήνα βρίσκεται σε μία από τις ακριβότερες περιοχές της πρωτεύουσας. Οι εκτεταμένες φθορές στις όψεις του κτιρίου απαιτούσαν άμεσες εργασίες επισκευών.

Περιγραφή εργασιών

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων σε όλες τις όψεις του κτιρίου. Ακολούθως αντικαταστάθηκαν τα υφιστάμενα φθαρμένα κιγκλιδώματα με νέα. Έγιναν εργασίες επισκευών των σκυροδεμάτων των εξωστών και εργασίες στεγανοποίησης με ελαστικές βαφές. Τέλος έλαβαν χώρα εργασίες αντικατάσταση όλων των υδρορροών και πλήρης επαναχρωματισμός των όψεων.

Όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με το κτίριο σε πλήρη λειτουργία.