Αδιατάρακτη Κοπή Φέροντος Οργανισμού Συγκροτήματος Γραφείων “TΗΕ ORBIT”

Περιγραφή έργου

Πελάτης: DEMCON, TERNA, NOVAL
Τοποθεσία: Λεωφόρος Κηφισίας, Αθήνα
Έτος: 2018

Το συγκρότημα κτιρίων ιδιοκτησίας της Noval (Όμιλος Βιοχάλκο) συνολικής επιφάνειας 42.000m2 επί της Λεωφόρου Κηφισίας στους Αμπελόκηπους, παρέμενε ημιτελές αρκετά χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα από το 2009. Το 2018 εκκίνησαν οι εργασίες ολοκλήρωσής του σε συγκρότημα γραφείων Urban Office Campus “The Orbit”. Στα πλαίσια του έργου υλοποιήθηκαν αρκετές παρεμβάσεις στον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό με αδιατάρακτες κοπές.

Περιγραφή εργασιών

Η ΕΝΚΑ σε συνεργασία με την DEMCON εκτέλεσε τις εργασίες αδιατάρακτων κοπών και απομάκρυνσης των αποκοπτόμενων τμημάτων οπλισμένου σκυροδέματος από το έργο. Οι παρεμβάσεις έγιναν σε αρκετά σημεία διάσπαρτα στο κτίριο και οι κοπές αφορούσαν και μεγάλου πάχος στοιχεία (δοκοί >70cm).