Στεγανοποίηση & Έλεγχος Διαρροών

Λύσεις Στεγανοποίησης & Ελέγχου Διαρροών

Τα υφιστάμενα προβλήματα στεγανοποίησης και διαρροών, σε διάφορα είδη κατασκευών από σκυρόδεμα, επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργικότητά τους, επιταχύνουν την διάβρωση των οπλισμών και απομειώνουν δραστικά τη διάρκεια ζωής τους, ενώ παράλληλα οι αξιόπιστες και ανθεκτικές στον χρόνο λύσεις είναι εξαιρετικά δυσεύρετες. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια λύση που να αποτελεί πανάκεια για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων σε υφιστάμενες κατασκευές, ο εργολάβος πρέπει να γνωρίζει και να είναι σε θέση να εφαρμόσει μία μεγάλη γκάμα τεχνολογιών. Έτσι, η γνώση των μεθόδων εφαρμογής της εκάστοτε τεχνολογίας, των επιμέρους υλικών και κυρίως των πλεονεκτημάτων και περιορισμών της κάθε μεθόδου, είναι αυτή που προσδίδει στον εργολάβο κύρος και αξιοπιστία στην αντιμετώπιση προβλημάτων στεγανοποίησης και διαρροών.

Εξειδίκευση

Οι μηχανικοί της ΕΝΚΑ διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στον τομέα της στεγανοποίησης και του ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενες κατασκευές σκυροδέματος και λιθοδομών παντός είδους με ειδικές τεχνολογίες.

Η διαρκής εκπαίδευση μηχανικών και τεχνιτών σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη γνώση τεχνολογιών και μεθόδων εφαρμογής, καθιστά την ΕΝΚΑ την ενδεδειγμένη επιλογή για σίγουρες και με αντοχή στον χρόνο λύσεις για προβλήματα στεγανοποίησης και διαρροών.

Η ΕΝΚΑ παρέχει λύσεις στεγανοποίησης και ελέγχου διαρροών εφαρμόζοντας τεχνολογίες όπως:

 • Ενέσεις ειδικών εποξειδικών ρητινών παρουσία νερού (Chemco Systems – www.chemcosystems.com) για σφράγιση και στατική αποκατάσταση.
 • Ενέσεις διογκούμενων πολυουρεθανικών ρητινών για άμεσο έλεγχο των διαρροών.
 • Ενέσεις πολυουρεθανικών ρητινών δύο συστατικών άμεσης αντίδρασης ή ακρυλικών ρητινών (σε τριχοειδής ρωγμές) για σφράγιση.
 • Ενεματώσεις όγκου με ρητίνες και τσιμεντενέσεις.
 • Έλεχγο ανερχόμενης υγρασίας σε τοιχοδομές με τη μέθοδο Freezteq®.
 • Επιφανειακή σφράγιση με τσιμεντοειδή κονιάματα ή με επισκευαστικά κονιάματα της BETOSAN (XP Series) πλήρως στεγανά με τεχνολογία κρυστάλλων της XYPEX.
 • Συστήματα σύνθετων υλικών κατάλληλα για εφαρμογή παρουσία υγρασίας ή εντός νερού για ειδικές περιπτώσεις στεγανοποίησης αγωγών και εν γένει κατασκευών απομειωμένης φέρουσας ικανότητας.
 • Πλήρως στεγανό εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με τεχνολογία XYPEX.

Τεχνολογία XYPEX

Εκτός των ανωτέρω εξελιγμένων τεχνολογιών, η ΕΝΚΑ είναι ο αποκλειστικός πιστοποιημένος εφαρμοστής της XYPEX (www.xypex.com), μιας επαναστατικής τεχνολογίας αδιαβροχοποίησης των κατασκευών από σκυρόδεμα με τη δημιουργία κρυστάλλων στο εσωτερικό του. Ενδεικτικά κάποια από τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας XYPEX είναι το χαμηλό κόστος συγκριτικά με συμβατικές μεθόδους, η εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε υδροστατικές πιέσεις ακόμα και για εφαρμογή στην αρνητική πλευρά, η εφαρμογή παρουσία υγρασίας και νερού και το γεγονός ότι αποτελεί μόνιμη λύση καθώς οι κρύσταλλοι γίνονται αναπόσπαστο τμήμα της μάζας του σκυροδέματος. Η τεχνολογία XYPEX χρησιμοποιείται εδώ και 40 χρόνια με μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο.

Η ΕΝΚΑ με την τεχνογνωσία της XYPEX μπορεί να δώσει αξιόπιστες λύσεις στεγανοποίησης σε κάθε είδους κατασκευή όπως:

 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού
 • Δεξαμενές – Πισίνες
 • Θεμελιώσεις
 • Σήραγγες
 • Γέφυρες
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας
 • Φράγματα
 • Λιμενικές εγκαταστάσεις
 • Στοιχεία από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα
 • Βιομηχανικές κατασκευές
 • Αγροτικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές εγκαταστάσεις

Προσήλωση στην Ασφάλεια & τον Προγραμματισμό του Έργου

Οι μηχανικοί έργων της ΕΝΚΑ προγραμματίζουν εκ των προτέρων με κάθε λεπτομέρεια και διευθετούν όλα τα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια, την κατασκευασιμότητα, στην αλληλεπίδραση με άλλες εργασίες, στο κόστος και στο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Τα συνεργεία της ΕΝΚΑ έχουν την ικανότητα και εμπειρία να αντεπεξέλθουν σε πολύ απαιτητικά χρονοδιαγράμματα έργων και να προσαρμοστούν σε ξαφνικές αλλαγές των εργασιακών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Δοκιμασμένες Τεχνολογίες για τη Στεγανοποίηση & τον Έλεγχο Διαρροών

Η ΕΝΚΑ εξειδικεύεται σε τεχνολογίες στεγανοποίησης και ελέγχου διαρροών υφιστάμενων κατασκευών χρησιμοποιώντας ειδικές τεχνολογίες και υλικά. Οι μηχανικοί της ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις. Η ΕΝΚΑ μπορεί να αντιμετωπίσει απαιτητικά έργα βασιζόμενη στην τεχνογνωσία των μόνιμων συνεργατών και προμηθευτών της σε διεθνές επίπεδο.
Η ΕΝΚΑ ως ο αποκλειστικός πιστοποιημένος εφαρμοστής της XYPEX, εγγυάται πλήρως τις λύσεις της τεχνολογίας αδιαβροχοποίησης με κρυστάλλους, η οποία έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σε χιλιάδες έργα μεγάλης κλίμακας από το 1969 (www.xypex.com/projects).