Επίσκεψη Σχολής Πολιτικών Μηχανικών σε Έργο της ΕΝΚΑ

Επίσκεψη Σχολής Πολιτικών Μηχανικών σε Έργο της ΕΝΚΑ

Την Πέμπτη 23/5/2019 ομάδα φοιτητών του 8ου εξαμήνου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποίησε επίσκεψη σε έργο ενισχύσεων πρώην βιομηχανικών κτηρίων που εκτελεί η ΕΝΚΑ στην Λυκόβρυση Αττικής. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την συνοδεία και καθοδήγηση του Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Dr. Λάμπρου Κούτα.

Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά εφαρμογή σύνθετων υλικών (FRP), εκτοξευόμενου σκυροδέματος, ενίσχυση πλακών με μεταλλικά ελάσματα, εντορμίες και πρόσθετες στρώσεις σκυροδέματος και οπλισμού, καθώς επίσης και μεθόδους αποκατάστασης και επισκευής βλαβών σκυροδέματος και οξειδωμένων οπλισμών.